گذری بر 10 سال فعالیت پردازش هوشمند البرز

گذری بر 10 سال فعالیت پردازش هوشمند البرز به روایت تصاویر این کلیپ در جشن ۱۰ سالگی شرکت رو نمایی شد

1401/4/11 11:53
611 به اشتراک بگذارید