روز چکاوک

رویداد ملی روز چکاوک در هشتم آبان ماه سال 1401 با محوریت پدافند سایبری مصونیت زیرساختی برگزار شد در این رویداد متخصصین چکاوک ایراد سخنرانی نمودند

1401/10/7 16:54
398 به اشتراک بگذارید
روز چکاوک
398
1401/10/7 16:54
398
1401/10/7 16:54